Elérhetőség

Titkárság: 06-30-358-0576

Étkezés befizetés 2020

VÁLTOZÁS:

   
  1x 3x  
kerületen kívül lakóknak fizetendő: 532/nap 768/nap  
       
Pesterzsébetieknek fizetendő: 479/nap 691/nap  
       

 

Határtalanul

Székelyföld kincsei. 2018/2019

Étkezés felhívás 04.19-től

Tisztelt  Szülő / Gondviselő !

 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket az iskolákban történő étkezésről ÁPRILIS 19-TŐL!

Április 19-től megrendelt étkezést az tudja igénybe venni, aki megrendelte az étkezést.

Legkésőbb pénteken ( április 16. ) reggel 9.00-ig le kell Önöknek adniunk a hétfőre ( április 19. ) vonatkozó étkezési igényüket.

Csak azon gyermekek tudnak az intézményekben étkezni, akiknek van megrendelése!

Az étkezés le és felrendelése az alábbi ímélcímeken történhet : 

                                                             -  hajosgazdasagi@gmail.com

                                                             - lazargazdasagi@gmail.com

                                                             - gyulaigazdasagi@gmail.com

                                                              - adygazdasagi@gmail.com

                                                              - jozsefgazdasagi@gmail.com

                                                              - zrinyi20gazdasagi@gmail.com

 

Bármilyen ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén kérem hívja élelmezési ügyintéző kollegáinkat az Önök által ismert telefonszámon.

 

Köszönettel: Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ

2021.04.15

Beiratkozás 2021/22-es tanév

                        TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!
 
Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.
 
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.
 
Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, telefonos segítséggel is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt személyes beiratkozás csak a telefonos egyeztetést követően rendkívül indokolt esetben lehetséges a megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:
 Az iskolában elsősorban KRÉTA internetes felületen történő jelentkezést támogatjuk. Ha ez akadályba ütközik, akkor a szükséges dokumentumok (honlapunkon bal oldalon a beiratkozás menüben találhatók) csatolásával történő e-mailen történő jelentkezést is elfogadjuk, melyhez telefonos segítséget a 061285-42-48-as telefonszámon adunk.
Rendkívüli esetben, egyeztetett időpontban a bejáratnál vehetők át és adhatók le a nyomtatványok,; illetve itt intézhető a személyes beiratkozás is.
 
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Külső-Pesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

2021.04.12

Nevelés nélküli napok

Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
 
Mint köztudott, március 31-ére szerdára és április 7-re szerdára tanítás nélküli munkanapot terveztünk, ezért ezeken a napokon nem lesznek órák.
A digitális tanítást április 8-tól, csütörtöktől folytatjuk.
Addig mindenkinek jó pihenést, családi körben töltött kellemes ünnepeket kívánunk!
2021.03.30

Áprilisi Ebédbefízetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatás a 2021 ÁPRILISI ebédbefizetésről: az INFORMÁCIÓK - ÉTKEZÉS menüpontban.

Tisztelt Szülő/Gondviselő,

A minél kevesebb személyes kontakt elkerülése érdekében, kérem, hogy amennyiben lehetősége engedi elektronikus levél formában vagy telefonon jelezze az ügyintézőknek gyermeke étkezéssel kapcsolatos igényeit.

Amennyiben feltétlen szükséges a személyes ügyintézés, úgy azt a GAMESZ székhelyén, a 1201 Budapest, Baross utca 73. szám alatt tudja megtenni az alábbi időszakokban:

Kedd: 7- 13 óra között

Csütörtök 13- 17 óra között

A csökkentett nyitva tartási idő további értesítésig áll fenn.

Elérhetőségek az étkezéssel kapcsolatos ügyintézésre:

Iskola 

Ügyintéző

Email-es elérhetőség

Telefonos elérhetőség

Zrínyi Miklós Általános Iskola

Szécsényi Klára

zrinyi20gazdasagi@gmail.com

30-563-9181

Hajós Alfréd Általános Iskola

Szécsényi Klára

hajosgazdasagi@gmail.com

30-563-9181

Gyulai István Általános  Iskola

Katonáné Bihari Cecília

gyulaigazdasagi@gmail.com

30-674-0981

Lázár Vilmos Általános Iskola

Katonáné Bihari Cecília

lazargazdasagi@gmail.com

30-674-0981

Ady Endre Általános Iskola

Horváth Ágnes  

adygazdasagi@gmail.com

30-582-1470

József Attila Általános  Iskola

Horváth Ágnes  

jozsefgazdasagi@gmail.com

30-582-1470

 

2021.03.19

Beiratkozás 2021/22-es tanévre

FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:

 1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021.április 15. és 16. napja.
 2. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet
 3. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi.Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik. A KRÉTA-rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetben az elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában nem nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.
 4. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
 5. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
 6. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteniaz Oktatási Hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tankötelesMagyarországon, ha

 • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

Az a szülő vagy törvényes képviselő,aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A körzethatárok az oktatási-nevelési intézmények, valamint a Külső-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.hu/kulsopest) egyaránt elérhető és megtekinthető. Ezeken a honlapokon a tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról szóló részletes tájékoztató is rövidesen elérhető lesz.

2021.03.16

Március 15. műsorok

A járványügyi intézkedések miatt, idén elmaradt az ünnepi műsor.

A képre kattintva megtekinthetőek az előző évek műsorai .  

 

2021.03.14

Étkeztetés a távoktatásban

Tisztelt Szülő/Gondviselő,

Az elmúlt időszakban kiadott jogszabályok és állásfoglalások, valamint a kerületi Önkormányzat döntése alapján egyelőre az alábbiak szerint valósul meg az iskolai digitális oktatás ideje alatt az étkeztetés 2021. március 9-étől:

 • a kerületi lakcímmel rendelkező általános iskolába, középiskolába járó gyermekek részére kerül biztosításra az étkeztetés, melyet a GAMESZ biztosít.
 • az étkeztetés elvitellel kerül megoldásra. Az étel a GAMESZ székhelyén ( 1201 Budapest Baross utca 73.) munkanapokon 12:00-14:00 között vehető át zárt csomagolásban.
 • a nem kerületi önkormányzati fenntartású intézményekbe járó gyerekek részére való étkezést megrendelők esetében kérjük, hogy az ebéd megrendelésekor nyújtsák be/küldjék el a kedvezményre jogosító dokumentumokat.
 • a kedvezményben nem részesülők esetében a befizetést követően tudjuk biztosítani az étkezést. A befizetés történhet banki átutalással, bankfiókba történő befizetéssel, csekken való befizetéssel ( a GAMESZ-ba be kell jönni a csekkért), bankkártyás fizetéssel a GAMESZ telephelyén.

Elérhetőségek az étkezés megrendelésére:

 1. Elektronikus levél formájában:

Szécsényi Kláránál a hajosgazdasagi@gmail.com elektronikus címen vagy

Horváth Ágnesnél a jozsefgazdasagi@gmail.com elektronikus címen.

 

 1. Telefonon, mely a GAMESZ munkaidejében ( H-CS: 7:30-16:00; P:7:30-13:30) van bekapcsolva:

Szécsényi Klára 06-30-563-9181

Horváth Ágnes  06-30-582-1470

A várhatóan megnövekvő telefonforgalom miatt javasoljuk, hogy lehetőség szerint elektronikus levélben küldjék el az étkezés megrendelését!

2021.03.08

Digitális oktatás

Kedves szülők és gyerekek!

Digitális oktatáshoz segítséget, az oldalmenü digitális oktatás részben találhattok, vagy a képre kattintva.

                                 

2021.03.06

Digitális átállás

Tisztelt Szülők!

Kedves Tanulók!

Március 5-től, péntektől az iskolában nem lesz tanítás, előszőr április 8-án, csütörtökön találkozunk újra személyesen. Már március 5-én 8 órától kezdődik a digitális tanítás, mindenki a szokott felületen legyen fent.

Iskolai ügyeletet 7.30 - 16 óráig biztosítunk a közfeladatot ellátó szülők gyermekeinek. Jelentkezés: info@gyulaisuli.hu

Az étkezést hétfőtől lemondjuk minden tanulónak, a befizetett összegek a következő időszak díjából jóváírásra kerülnek.

Azokból az osztályokból, melyek jelenleg digitális oktatásban vannak, a digitális oktatás lejárta utáni első munkanapon 14 és 16 óra között jöhetnek a tanulók az esetlegesen itt hagyott felszerelésükért.

Azok, akik csütörtökön (márc. 4-én) szóbeli felvételin voltak, márc. 5 –én pénteken 14 és 16 óra között jöhetnek az iskolába átvenni taneszközeiket.

Vigyázzon magára mindenki!

                                                                                                              Lernyei Ákos

                                                                                                        intézményvezető

 

 

2021.03.06

Rajztagozat projektek 2021

Felsős rajztagozatosaink két nagyon szép kiállítással készültek,szebbé varázsolva közösségi tereinket.

Projektszervezők: Sándor Lilla, Miklós Gábor

Köszönjük!

2021.03.01

Bemutatkozók

Tisztelt Szülők!

Elérhetőek a 2021/22-es tanévben induló osztályok tanítói bemutatkozói,az alábbi menüpontokon:

BEIRATKOZÁS- BEMUTATKOZÁS- LEENDŐ ELSŐS TANÍTÓK BEMUTATKOZÁSA

2021.03.02

Farsang 2021

Rendhagyó osztályfarsangok képekben!

2021.02.12

Iskolabemutatkozó video

Kedves Leendő Elsős Szülők!

Iskolánk bemutatkozó videója megtekinthető az alábbi videocsatornán.

 

2021.01.28

2021 kerületi rajzverseny online

Szép helyezések az idei online kerületi rajzversenyen!!!

GRATULÁLUNK!!!

2021.02.10

Karlovics Béla

Fájdalommal tudatjuk, hogy Karlovics Béla, iskolánk volt karbantartója életének 76. évében elhunyt. Mint igazi „ezermesterre” sokáig fogunk emlékezni Rá.

 

2021.02.04

Rusznák Mihályné (Berezcky Ilona)

 
Fájdalommal tudatjuk, hogy az iskolánkban több évtizeden át tanító Rusznák Mihályné, Ica néni elhunyt. Tanítványai még bizonnyára sokáig emlékezni fognak rá.
 

2020.12.04

Covid információ

Tisztelt Szülők!
 
A járvánnyal kapcsolatban sok információ kering, keveredve valósak és valótlanok is.  A tisztánlátás érdekében néhány információt szeretnék megosztani Önökkel.
 
Az aktuális adatok 1 - 2 naponta történő frissítéssel fent vannak honlapunkon.
 
 
Digitális munkarendet egy-egy osztályban az Operatív Törzs rendelhet el. 
Ezt olyan esetben teszik meg, ha a fertőzött gyerek a tünetek kezdete előtti , vagy az azt megelőző napon iskolában volt. Ilyen esetben az elrendelt digitális oktatás időtartama a fertőzött tanuló utolsó iskolában töltött napjától számított 10 nap. (Ha a fertőzött tanuló november 19-én volt iskolában utoljára, akkor a november 29-ig tart a digitális oktatás, november 30-án kell jönni először iskolába. )
Az egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint, ha egy tanár fertőzött, a felső tagozaton nem rendelnek el digitális oktatást, mivel a tanulók a tanárral jellemzően csak egy-egy órát töltenek együtt. Tanító esetében vizsgálják a körülményeket, mert a tanítók sokszor fél napig is ugyanazokkal a gyerekekkel vannak, ezért nagyobb a fertőzés átadásának esélye. (Időnként előfordul, hogy eltérnek a fent leírtaktól, például nyelvtanároknál mérlegelik a kiejtés bemutatása során kialakult nagyobb fertőzésveszélyt.)
 
Azoknak, akik kérték, erre a hétre igazoljuk a távolmaradásukat. Huzamosabb távolmaradásra orvosi javaslat esetén tudunk engedélyt adni, ez az időszak igazolt hiányzásnak számít. Ha a hiányzások elérik a 250 órát, vagy egy-egy tárgyból meghaladják az óraszám 30%-át, akkor a tanulót osztályozó vizsgára utasíthatjuk. Abban az esetben, ha időnként beszámol haladásáról, tudásáról értékelhető teljesítményt nyújtva és ez alapján félévkor értékelése lezárható; mentesül az osztályozó vizsga alól. 
 
 
A sok aggasztó hír mellett bizakodásra ad okot, hogy nagyobb számú megbetegedés (2 főnél több) egyetlen osztályban sem fordult eddig elő.
Hogy ez minél tovább így maradjon, továbbra is kérjük a járványügyi szabályok betartását, hasonló fegyelmezettséggel, mint eddig.
Javasoljuk a maszk használatát a tanórákon is,
Az iskola dolgozói is megtesznek minden elvárhatót, a technikai alkalmazottak különösen sok energiát fordítanak a vírus elleni védelemre.

 

2020.11.25

Kajla útlevél 2020

A Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésben a Magyar Turisztikai Szövetséggel 2019 nyarán nagyszabású, országos kampányt indított, melynek célja, hogy a magyar gyermekek jobban megismerjék hazájukat.

A kampány neve: HOL VAGY, KAJLA?

A történet szerint Kajla, a kis magyar vizslakölyök gazdáinak sok fejtörést okoz, mivel roppant kíváncsi, és mindig elkóborol. Őt követve-kutatva Kajla minden gyermek „idegenvezetőjeként" segít a kicsiknek, hogy minél többet fedezhessenek fel Magyarország csodái közül.

Kajla 2019-ben és 2020-ban sok aktivitással és meglepetéssel a gyerekek szívébe lopta magát, ezek közül az egyik legfontosabb a pecsétgyűjtés, mely jelenleg is zajlik. 2019-ben minden magyar általános iskolai alsó tagozatos gyermek megkapta a Kajla útlevelét, amelybe a pecséteket gyűjtötték, és amely sok egyéb játékban való részvétel jogosítványaként szolgált.

Az előző tanév végén a járványhelyzet miatt sajnos nem tudták elküldeni az új Kajla útleveleket a diákok számára, ezért idén nyáron mindenki a régi útlevelét használhatta.

 A napokban azonban, minden 1., 2., 3., és 4. osztályos diák kézbe kapta új Kajla útlevelét.

A kiadvány mindenki számára ingyenes, ám rendkívül értékes, hiszen a kezdeményezéshez a MÁV, a GYSEV, a MAHART, a BAHART és a VOLÁNBUSZ is hozzájárul azzal, hogy a kajla.huweboldalon látható időtartamokban díjmentesen utazhatnak a Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal rendelkező alsó tagozatos gyermekek.

Kérjük, a régi Kajla Útlevelek beküldését az iskolába, mert JUTALOMBAN részesülhetnek a gyerekek!

További részletek, érdekes játékok, Kajla Körök, Kajla Bajnokság, Kajla tanösvények találhatóak a www.kajla.hu weboldalon.

KALANDRA/ KIRÁNDULÁSRA FEL!

2020.10.08

Október 1-től hőmérséklet mérés

                                              Járványügyi protokoll
                                             (Módosítva: 2020.09.30.)
 
Az iskolában az új koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a következő óvintézkedések betartását kérjük tanulóinktól, az iskola dolgozóitól és a szülőktől:
 
Az iskola területére nem itt dolgozó felnőtt és nem ide járó gyermek nem léphet be.
(Kivétel egészségügyi dolgozók, hatósági személyek, hibaelhárítást végzők.)
Az utcai tumultus elkerülése érdekében az udvarra be lehet jönni reggel és a gyerekek átvételekor 16 óra előtt néhány perccel, de csak a kordonnal elkerített részre!
Az épületbe érkezéskor végezzen kézfertőtlenítést mindenki.
Legyen mindenkinél maszk, melyet osztályteremben és testnevelés órán nem; de a közösségi terekben (folyosó, zsibongó és még az udvari szünetben is) fogunk használni.
A szünetekben a közösségi terekben az iskola dolgozói is maszkot viselnek!
Törekedjünk a másfél méteres távolság tartására egymástól.
Beteg gyerek ne jöjjön iskolába.
Október elsejétől az iskolába lépésnél testhőmérsékletet mérünk. Hőemelkedés vagy láz esetén a tanulót elkülönítjük, a szülőt értesítjük, hogy vigye haza gyermekét. 
Ha a tünetek tanítási időben jelentkeznek, a gyermeket elkülönítjük, azonnal értesítjük a szülőt. 
Koronavírus betegség megállapítása esetén a tanuló gondviselője köteles haladéktalanul értesíteni az iskolát. Hasonlóan kell eljárni iskolai dolgozó fertőzöttsége esetén is. 
Ha valaki Covid fertőzésen esett át, csak negatív teszttel jöhet iskolába tanulni v. dolgozni.
Ha vaki egy háztartásban él, vagy rendszeresen találkozott Covid pozitív személlyel, 10 napig maradjon otthon, majd orvosi igazolással jöhet vissza tanulni/dolgozni.
Minden órában fertőtlenítjük a kilincseket, csapokat, villanykapcsolókat.
Azokban a tantermekben, ahol a csoportok váltják egymást, a bútorok felületét is fertőtlenítjük.
Ha valaki hiányzik, a hiányzást követően csak orvosi igazolással jöhet iskolába!
Ez alól kivétel, ha a szülő a hiányzás előtt elkérte gyermekét pl. családi okokból; vagy a hiányzás napján jelzi, hogy miért nem ment a gyermek iskolába.
Ügyintézés kizárólag telefonon, vagy elektronikus formában történik.
Kérjük, a kiadott nyilatkozat szellemében járjon el mindenki, ha a nyilatkozat aláírása után az abban szereplő pontokban változás történik, azt haladéktalanul jelezzék az iskola felé.
 
A gyermekek védelme közös ügyünk, ezért kérjük a fentek betartását még akkor is, ha kényelmetlenséggel jár!
2020.09.30

E-mailek használata

Kedves Szülők és Gyerekek!

Az alábbi linken lépésről lépésre le van írva a kapott e-mailek használata.

Kattints ide!!!

2020.09.01

Közlemény ebédbefizetés

Kedves Szülő/Gondviselő,

A Tankerület döntése alapján szülő/gondviselő egyelőre nem léphet be az iskola területére(sem az udvarra, sem az iskola épületébe). Ezen okból az ebédbefizetések nem történhetnek az iskolában.

Ennek következtében az étkezés megrendelésére, befizetésére 2020. szeptember 1-jétől az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- átutalásos lehetőség – amennyiben ezen befizetési módra szeretne áttérni, úgy kérem vegye fel a kapcsolatot a gazdasági ügyintézőjével

- bankkártyás befizetés – GAMESZ épülete (1201 Budapest, Baross utca 73.)

- bankban történő befizetés -  bármelyik Raiffeisen fiók

OKTÓBERI BEFIZETÉS : 2020.09.14- 2020.09.22.

AZ INGYENESEN ÉTKEZŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE E-MAIL KÜLDÉSÉVELVAN LEHETŐSÉG AZ ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSÉRE.

Elérhetőségek:

ckatonane@gmail.com

Az étkezések lemondására lehetőség van internetes felületen regisztrációt követően. Ezen megoldással az esetleges étkezési lemondás online elvégezhető.

Az online lerendelés linkje: http://bp20.multischool.hu/Account/Login

A szülői tájékoztató és a szülői nyilatkozat pedig az alábbi linken érhető el: http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/etkezes-lerendeles

Előre is köszönjük segítő együttműködését.

Üdvözlettel, a GAMESZ vezetősége

2020.09.01

Ügyintézési rend szeptembertől

Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola

1202 Bp. Mártírok útja 205.

OM: 035160

Tel: 285-42-48 Mobil: +36 30 358-05-76

WWW.gyulaisuli.hu

info@gyulaisuli.hu         igazgato@gyulaisuli.hu

 

Az ügyintézés rendje

 

A járvány ideje alatt ügyintézés kizárólag telefonon, vagy online történhet.

Telefonos elérhetőségeink: +361/285-42-48 vagy: +3630/358-05-76

e-mail:   info@gyulaisuli.hu

Ajánljuk a KRÉTA rendszer ügyintézés moduljának használatát.

A beérkező diákigazolványokat a tanulóknak adjuk át.

2020.08.31

Adatkezelési útmutató

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

2020.04.16

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

2020.04.16

Védőnő

Tisztelt Szülők!

 

Ha valakinek egészségügyi, oltásokkal kapcsolatos  kérdése van, iskolánk védőnőjéhez fordulhat e-mailben.

Elérhetősége: szabildi23@freemail.hu

2020.05.27

Óvodai/ iskolai szociális segítés nyújtás onine

Ficsor Timea és Buda Éva óvodai-iskolai szociális segítők facebook elérhetősége (XX.ker iskolai szociális segítők).

Azért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy elérhetőek legyünk a gyerekeknek. Az otthoni bezártság mindenkinek nehéz, főleg ha a szülő is dolgozik. A gyerek magányos, esetleg a korábbi konfliktusok is felerősödnek… vagy csak beszélgetnének. Így elérnek minket is, és tudunk beszélgetni, ha igényük van rá.

Olyan tartalmakat is megosztunk, ami a tanuláshoz és a hasznos időtöltéshez is jól jöhet.

https://www.facebook.com/Iskolai-%C3%B3vodai-szoci%C3%A1lis-seg%C3%ADt%C5%91k-XX-ker-106567270989829/?modal=admin_todo_tourSajnos, a családokhoz való kijárás most nem lehetséges, de ha tudunk valamiben segíteni keressenek minket nyugodtan!

2020.03.27

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Amennyiben, ha gyermekén érzékeli, hogy pszichés gondokat okoz neki a kialakult helyzet, (pl.: bezártság érzet, szorongás a tanulás miatt stb.) bátran keresse fel az iskolapszichológust, a jakoeniko@gmail.come-mail címen, ahol segít oldani a problémát.

 

Tanulóknak a Google classroom használatáról videó az alábbi linken nézhető meg.

videó link itt!!

2020.03.19

KRÉTA belépés

KRÉTA belépés

Minden tanuló felhasználóneve az oktatási azonosító száma. (A diákigazolványon szereplő 11 számjegyből álló, 7-essel kezdődő szám.)

Jelszó: a tanuló születési ideje az év, hónap és nap kötőjellel elválasztva. (Pl.: 2012-04-06)

A KRÉTA (e-napló) az iskola honlapjáról elérhető.

A szülők igényelhetnek gondviselői belépési jogosultságot a belépő ablak bal alsó kifejezésére kattintva.

Kérjük, adják tovább a hírt azoknak, akiknek nincs internet hozzáférésük: az internettel nem rendelkező gyerekek hétfőnként papíron vehetik át a feladatokat az iskola bejáratánál, 12 és 16 óra között.

2020.03.16

E-napló elérése

Az e-napló az oldalsávban, vagy ezen a linken érhető el: https://klik035160001.e-kreta.hu

2019.06.03

Alapítványunk támogatása

Kedves Szülők!

Köszönjük, ha iskolánkat személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával is támogatják!

Alapítványunk adószáma: 18252453-1-43

Stromfeld Aurél Általános Iskola a " Diákokért 50 éve" Alapítvány

 

2014.05.16

Esemény naptár

Naptár

2021. április 17. szombat  16. hét

Névnapok ma:

Rudolf

Névnapok holnap:

Andrea

Drónnal támogatott oktatás

 

 

Ápr
17
Nincs esemény
Nincs esemény
Ápr
18
Nincs esemény
Nincs esemény
Ápr
19
Nincs esemény
Nincs esemény
Címünk
Gyulai István Általános Iskola 1202 Budapest, Mártírok útja 205.
OM azonosító: 035160
Telefon és Fax
Telefon: (06-1) 285-42-48
Fax: (06-1) 285-42-46
Igazgatói iroda: (06-1) 285-42-46
Ig.helyettesek: (06-1) 421-54-20
Alapítvány
Stromfeld Aurél Általános Iskola „a Diákokért 50 éve ” Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
18252453-1-43
Copyright © 2014 - Gyulai István Általános Iskola